IZRADA WEB SAJTA wordpress platforma

- Mali sajt 5 strana - Kontakt forma, google map, brendirane e-mail adrese, prijava na google webmaster tools, 1 besplatni backup celog web sajta. Cena je 190 EUR

- Srednji sajt do 10 strana - Kontakt forma, google map, brendirane e-mail adrese, prijava na google webmaster tools, 1 besplatni backup celog web sajta. Cena je 250 EUR

- Veliki sajt preko 10 strana – Kontakt forma, google map, brendirane e-mail adrese, prijava na google webmaster tools, 1 besplatni backup celog web sajta. Cena je od 250 EUR

• Izrada Custom web sajta i CRM cena po posebnom dogovoru

Ažuriranje sajta od strane našeg administratora kontinuirano i po dogovoru. Klijent sam određuje budžet za interaktivnost sajta i on nije obuhvaćen u gore navedenim cenama.

 

KREIRANJE I VOĐENJE FACEBOOK, GOOGLEI LINKEDIN KAMPANJA

- Google – cena na upit

- Facebook i LinkedIN

- ECONOMY paket - Obuhvata 1 objavu nedeljno i promociju do 4 posta mesečno preko Ads Managera, 1 foto session proizvoda/usluge (do 10 fotografija), savetovanje o sadržaju, izveštaj o aktivnostima i rezultatima. Objave obuhvataju pisanje teksta, grafički dizajn, obradu u Photoshopu. Cena je 100 EUR mesečno.

- STANDARD paket - Obuhvata 2 objave nedeljno i promocije do 4 posta mesečno preko Ads Managera. Objave obuhvataju pisanje teksta, grafički dizajn, obradu u Photoshopu, i 1 foto session proizvoda/usluge mesečno (20 fotografija), savetovanje o sadržaju i aktivnostima uz stalan kontakt sa klijentom. Cena 150 EUR mesečno.

- FULL paket - Obuhvata 3 objave nedeljno i promociju 6 i više postova. Objave obuhvataju pisanje teksta, grafički dizajn objava i foto &video session po potrebi (kreiranje 2 i više video klipa do 60 sec., 2 i više Facebook Live prenosa i 20+ fotografija), obradu u Photoshop-u, konsalting o sadržaju i akcijama, izveštaj o aktivnostima i rezultatima uz stalan kontakt sa klijentom. Cena je 200 EUR i više u zavisnosti od konkretnih aktivnosti.

Klijent sam određuje budžet za promocije i on nije obuhvaćen u gore navedenim cenama. Održavanje INSTAGRAM profila se posebno naplaćuje, ali je ukoliko ga klijent ima obuhvaćen je plaćenom promocijom na Facebook-u.


FOTOGRAFISANJE I SNIMANJE

- Fotografisanje i snimanje događaja, reportaža i izveštaja. Video montaža, postprodukcija i grafička obrada fotografija i video materijala. Cena na upit.


GRAFIČKI DIZAJN

Dizajn postera, banera, bilborda, vizit kartica, kataloga, kalendara, kataloga, etiketa, ambalaže i drugih propagandnih materijala. Dizajn logotipa i druga priprema za štampu. Cena na upit.