Priprema i kolor štampa

Agencija za obrazovanje "PROMOTER" iz Kragujevca vam može pružiti uslugu pripreme i kolor štampe kompletnog materijala za skup (knjige sažetaka, kongresnih torbi sa digitalnom štampom, bedževa učesnika, liste gostiju - učesnika, pozivnica/programa, ID kartica sa imenima, fascikli, plakata, olovki, registratora i drugih materijala po dogovoru).Za ostala pitanja i zahteve vezano za vaše edukativne programe molimo vas da nas kontaktirate radi preciznijeg dogovora, ponude i realizacije.