Sistem Turning Technologies®

Brzo testiranje znanja, mišljenja u edukaciji i interaktivno učenje

 

Agencija za obrazovanje "PROMOTER" iz Kragujevca u saradnji sa "Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije - MEDRAT" pruža uslugu ORGANIZOVANJA INTERAKTIVNIH kongresa, seminara, kurseva, stručnih sastanaka, treninga, testiranja, kvizova, kao i ostalih edukativnih događaja ili skupova uz korišćenje televoting sistema (Audience Response Systems) čime se obezbeđuju korisne povratne informacije od prisutnog auditorijuma, a samo predavanje dobija dvosmerni karakter.

 

Način korišćenja aparata

Učesnici skupa se jednostavnim pritiskom na jedan od tastera Turning Technologies® uređaja odlučuju za jednu od ponuđenih mogućnosti (do 5 max.) i za par sekundi se na prezentacionom platnu u Power Point prezentaciji predavača prikazuje rezultat glasanja publike u vidu različitih dijagrama ili grafikona sa procentima koji se arhiviraju u softveru za kasniji pregled, sabiranje rezultata, štampu rezultata ili druge vrste obrade i analize po potrebi.

 

Na ovaj način se može videti ŠTA PRISUTNA PUBLIKA MISLI o pojmovima za koje predavač smatra da su bitni i oko kojih mogu nastati nedoumice ili razmimoilaženje stručnog mišljenja.

Korišćenjem ovih uređaja se unosi dinamika i interaktivnost u predavanja i edukaciju u celini, dok samo glasanje može biti tajno i javno.

 

Arhiviranje i prikaz rezultata

Nakon završetka prezentacije može se ispitati i mišljenje auditorijuma o samoj prezentaciji predavača kroz pitanja o kvalitetu čiji je rezultat, takođe, odmah vidljiv na platnu. Istovremeno se indirektno utiče i na predavača da pripremi svoju prezentaciju na najbolji mogući način, čime se podiže nivo i kvalitet edukacije. Prezentacije mogu biti i na engleskom ili nekom drugom jeziku a takođe postoji mogućnost organizovanja NAGRADNE IGRE odnosno rangiranje učesnika čime se postiže faktor uzbudjenja i neizvesnosti.

Aparati i sistem su prilagođeni za brzo testiranje u sklopu Power Point prezentacije predavača. Na primer, test pitanja se mogu postaviti na početku predavanja i na kraju sa arhiviranjem podataka. Obično je testiranje ove vrste neophodno kod edukacija kod kojih je neophodna provera znanja na početku i kraju programa, a samo polaganje ulaznih i izlaznih testova je uslov za dobijanje sertifikata. IZVEŠTAJI se dobijaju pojedinačno za svakog učesnika u excel tabelama i skupno u vidu grafikona sa procentom tačnih odgovora na pojedinačna pitanja svih učesnika. Ovaj vid provere znanja učesnika je naročito prisutan kod kontinuirane medicinske edukacije.

   

Prednosti korišćenja interaktivnih sistema za glasanje:

  • Olakšano PRIKUPLJANJE PODATAKA i njihova analiza;

  • Uključuju učesnike aktivno u prezentaciju predavača, čime se dobija KORISNA POVRATNA INFORMACIJA za organizatora predavanja i sve prisutne;

  • Mogućnost organizovanja kviza ili nagradne igre, vezano na temu predavanja, čime se dodaje FAKTOR UZBUĐENJA;

  • Nema više tradicionalnih predavanja i prezentacija, a sistem takođe registruje i PRISUSTVO UČESNIKA EDUKACIJE

Ponuda organizatorima edukacije podrazumeva:

  1. DVA SARADNIKA koji vrše registraciju učesnika, dodelu aparata za glasanje i njihovu personalizaciju;

  2. Tehničku podršku IT SARADNIKA za sve vreme trajanja skupa, kod računara sa kojeg se prezentuju interaktivna predavanja;

  3. Tehnicku podršku JEDNOG SARADNIKA u prostoru gde se edukacija održava;

  4. Do 200 APARATA za glasanje, kao i ostalu opremu (do 30 prenosnih računara, projektore, prezentacijsku opremu, mobilne prenosne stolove, panoe za poster sesije i ostalo);

  5. MOGUĆNOST SNIMANJA edukacije i obrade materijala;

  6. Realizacija je moguća u Republici Srbiji i u inostranstvu (posedujemo carinske deklaracije za opremu).

 

Same prezentacije predavača moraju biti dostavljene najkasnije 72 ČASA pre početka programa, kako bi se uradila njihova tehnička priprema. Postoji mogućnost unificiranja prvog slajda svih predavača sa logoom organizatora, kao i ostale tehničke i druge pripreme za skup po potrebama. Ukoliko ste zainteresovani za organizovanje interaktivnih edukativnih skupova dostavićemo Vam i konkretnu ponudu u skladu sa Vašim specifičnim zahtevima i potrebama.

   

Uputstvo za predavače :

Prezentacije moraju biti pripremljene u programu POWER POINT. Na ključna pitanja u vašem izlaganju postavljate pitanja auditorijumu sa do maksimalno 5 opcionih odgovora. Ponuđeni odgovori pored, naravno, tačnog, treba da imaju smisla, odnosno trebalo bi da budu izabrana PO PRINCIPU DOBRE PRAKSE po pitanju izrade test pitanja u edukaciji. Nakon pitanja postavljenog publici i dobijenih odgovora, na ekranu se prikazuje REZULTAT GLASANJA koji može biti vidljiv na istom slajdu prezentacije, a može biti i na posebnom sledećem slajdu u skladu sa izabranim prikazom rezultata (dijagram, grafik, trodimenzionalni prikaz, prikaz rezultata sa animacijom ili drugo). Sledećim pritiskom na taster prezentera se obeležava TAČAN ODGOVOR, koji postaje vidljiv publici. Opciono predavači na sledećem slajdu mogu dati i objašnjenje auditorijumu i na taj način razrešiti eventuale nedoumice, posebno na pitanja koja imaju distribuciju datih odgovora.

Takođe jedna od mogućnosti je da predavač da kratak ULAZNI TEST, koji bi postavio na početku predavanja. Test sa istim pitanjima, takođe bi se uradio i na kraju predavanja i rezultati deponovali u arhivu, koji bi bili na raspolaganju za dalju analizu. Postoji
mogućnost unosa i OCENE KVALITETA na kraju predavanja svakog predavača i sumiranje rezultata, što omogućava RANGIRANJE predavača na osnovu mišljenja publike. Na ovaj način se svi dobijeni podaci arhiviraju u elektronsku formu što značajno doprinosi na uštedi vremena, utrošenog papira i komfornosti same edukacije u celini.

Za ostala pitanja i zahteve vezano za vaše edukativne programe molimo vas da nas kontaktirate radi preciznijeg dogovora, ponude i realizacije.

 

Referentna lista:

MEDICINSKO DRUŠTVO ZA RACIONALNU TERAPIJU REPUBLIKE SRBIJE -
I, II, III, IV i V nacionalni kongres racionalne terapije u medicini

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNUTI OVDE

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ"
VI Simpozijum dečje ORL, 7-9. maj 2015.godine, Hotel "Villa Breg", Vršac, "Interaktivni case report simpozijum"

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNUTI OVDE

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO - HEMATOLOŠKA SEKCIJA
III Kongres hematologa Srbije, 12-15.novembar 2015. godine, Hotel Kragujevac, Kragujevac

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNUTI OVDE

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ"
VII Simpozijum dečje ORL, 12-15. maj 2016. godine, Zlatibor, "Akutna stanja u dečjoj otorinolaringologiji"

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNUTI OVDE

AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
12. tradicionalni godišnji simpozijum ALIMS-a "Kroz saradnju u oblasti lekova i medicinskih sredstava do efikasnije zdravstvene zaštite stanovništva", Hotel "Šumarice", Kragujevac, 28-29.10.2016. godine 

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNUTI OVDE


AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

13. tradicionalni godišnji simpozijum ALIMS-a "U susret izazovima i perspektivama: umrežavanje i komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije", Hotel "Šumarice", Kragujevac, 20-21.10.2017. godine 

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNUTI OVDE