Izrada on-line ocene kvaliteta

Agencija za obrazovanje "PROMOTER" iz Kragujevca u saradnji sa "Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije - MEDRAT" pruža uslugu ORGANIZOVANJA ON-LINE OCENE KVALITETA na dogovorenoj internet adresi sa listom predavača na događaju, u kombinaciji sa pultom za ocenu kvaliteta skupa u vreme trajanja događaja.

Organizator dobija gotov dokument ocene kvaliteta što omogućava rangiranje predavača na osnovu mišljenja publike. Lap-top računari su učesnicima na raspolaganju za popunjavanje upitnika o svim predavačima i ocenu skupa u celini sa komentarima u elektronskom obliku. Postoji mogućnost unosa ocene kvaliteta na kraju predavanja svakog predavača i sumiranje rezultata na kraju.

 

   

Za ostala pitanja i zahteve vezano za vaše edukativne programe molimo vas da nas kontaktirate radi preciznijeg dogovora, ponude i realizacije.