Vesti i događaji

 • 08-09 2017

  Devetodnevni trening "Letnja škola kliničke farmakologije"

  Hotel “Park Lake Side", Ohrid, Makedonija

  Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter edukacija je organizovalo: Devetodnevni trening "LETNJA ŠKOLA KLINIČKE FARMAKOLOGIJE" od 25. avgusta do 4. septembra 2017. godine u Hotelu "Park Lake Side", Ohrid, Makedonija...Pročitati više...

 • 02 2017

  Program "Kako napisati naučni rad za biomedicinski časopis na osnovu sopstvenog istraživanja?".

  Edukativni centar Promoter-a/MEDRAT-a

  Agencija za obrazovanje Promoter u saradnji sa Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u Kragujevcu organizuje edukativni program pod nazivom "Kako napisati naučni rad za biomedicinski časopis na osnovu sopstvenog istraživanja?"...Pročitati više...

 • Misija i vizijaAgencija "PROMOTER"

  Agencija za obrazovanje "Promoter" iz Kragujevca je osnovana sa misijom da organizuje i sprovodi neformalno obrazovanje (eng. non-formal education) po evropskim standardima i da ga učini kompatibilnim sa formalnim (eng. formal education) obrazovanjem, kao njegova dopuna, ali ne i kao njegova suprotnost. U tom smislu nama je prioritet stalni razvoj i unapređenje obrazovnih programa i događaja u skladu sa najboljom praksom u razvijenim zemljama.. Pročitati više...

 • Interaktivni skupovi Sistem Turning Technologies

  Agencija za obrazovanje "PROMOTER" iz Kragujevca u saradnji sa "Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije - MEDRAT" pruža uslugu ORGANIZOVANJA INTERAKTIVNIH kongresa, seminara, kurseva, stručnih sastanaka, treninga, testiranja, kvizova, kao i ostalih edukativnih događaja ili skupova uz korišćenje televoting sistema (Audience Response Systems) čime se obezbeđuju korisne povratne informacije od prisutnog auditorijuma, a samo predavanje dobija dvosmerni karakter. Pročitati više...

 • Edukativni obilasci i prevoz Edukativni obilasci istorijskih i kulturnih znamenitosti

  Agencija "PROMOTER" iz Kragujevca za obrazovanje u saradnji sa HTD "Šumarice" pruža svojim polaznicima programa i gostima uslugu organizovanja edukativnog obilaska istorijskih i kulturnih znamenitosti grada Kragujevca i okoline sa profesionalnim licenciranim vodičima na srpskom i engleskom jeziku u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Kragujevca, hotelima "Zelengora" i "Šumarice". Postoji mogućnost razgledanja znamenitosti i na drugim lokacijama. Pročitati više...