Misija

Agencija za obrazovanje "Promoter" iz Kragujevca je osnovana sa misijom da organizuje i sprovodi neformalno obrazovanje (eng. non-formal education) po evropskim standardima i da ga učini kompatibilnim sa formalnim (eng. formal education) obrazovanjem, kao njegova dopuna, ali ne i kao njegova suprotnost. U tom smislu nama je prioritet stalni razvoj i unapređenje obrazovnih programa i događaja u skladu sa najboljom praksom u razvijenim zemljama.

Svi obrazovni programi koje organizuje i sprovodi Promoter imaju jasno definisane okvire, ciljnu grupu, obrazovne ciljeve, i fleksibilnost. Učesnici programa mogu biti svi zainteresovani, nezavisno od godina, iskustva i prethodnog obrazovanja. Učenje sprovode obučeni kompetentni treneri-edukatori kroz neposrednu komunikaciju sa polaznicima obrazovnih programa i prenos iskustava, znanja i veština.

Iskustvo

Agencija poseduje obimno i raznoliko iskustvo u organizaciji obrazovnih događaja, uz mlad i obrazovan tim željan dokazivanja, i može da realizuje i najsloženije poduhvate uključujići i one koje imaju međunarodni karakter ili se i sami dešavaju u inostranstvu.

Konkretno svojim klijentima organizatorima kongresa ili drugih edukativnih dogadjaja pružamo podršku u korespodenciji sa autorima prezentacija i realizaciji događaja, dizajnu štampanih materijala (priprema, prelom i štampa sa svojim partnerima) po potrebi, prevozu predavača i ostalih važnijih gostiju specijalnim vozilima koja su na raspolaganju sve vreme dok događaj traje, kao i u ostalom što je u našoj mogućnosti u zavisnosti od Vaših zahteva.

Višegodišnje poslovanje i saradnja sa velikim brojem kongresnih centara i hotela pruža nam mogućnost i da dobijemo finansijski znatno povoljne uslove zakupa kongresnih i smeštajnih kapaciteta sa posebnim akcentom na Kragujevac i Šumadiju.


Edukativni centar

Takodje vam možemo ponuditi za vaše programe i naš edukativni centar u Kragujevcu koji je najsavremenije opremljen za do 35 učesnika, sa prenosnim računarima na raspolaganju za svakog učesnika, što ga čini idealnim za treninge ili team building aktivnosti.

Ukoliko ste raspoloženi za saradnju potrebno je samo da nas kontaktirate i predstavite nam vaš događaj. Na osnovu dobijenih informacija, razmotrićemo organizaciju vašeg skupa i sastaviti preliminarni budžet kao i sve mogućnosti i opcije koje su moguće.

Čime se bavimo?

Agencija ima više vidova delatnosti koje sprovodi kroz:

  1. Organizaciju neformalnih obrazovnih programa kao što su kursevi učenja, škole jezika, praktičnih veština, organizovanje pripremne nastave za upis na fakultete i polaganje popravnih i ostalih ispita, kao i slične aktivnosti.

  2. Organizaciju on-line provere znanja i obrazovnih foruma.

  3. Organizaciju okruglih stolova, jednodnevnih i višednevnih edukativnih skupova i treninga za manji broj učesnika (do 35) u edukativnom centru u Kragujevcu ili po potrebi i na drugim lokacijama.

  4. Organizaciju interaktivnih kongresa, simpozijuma, seminara, stručnih sastanaka kurseva, kvizova znanja  i ostalih edukativnih skupova sa upotrebom elektronskog sistema za registraciju i prisustva ucesnika, sistema za glasanje auditorijuma na pitanja koja postavlja predavač kao i izradu ocene kvaliteta skupa kompletno i svih predavača na skupu.

  5. Organizaciju edukativnih obilazaka kulturnih i istorijskih znamenitosti Kragujevca i Šumadije kao i podršku za vreme edukativnih skupova.