Iskustvo

Agencija poseduje obimno i raznoliko iskustvo u organizaciji obrazovnih događaja, uz mlad i obrazovan tim željan dokazivanja, i može da realizuje i najsloženije poduhvate uključujići i one koje imaju međunarodni karakter ili se i sami dešavaju u inostranstvu.

Konkretno svojim klijentima organizatorima kongresa ili drugih edukativnih dogadjaja pružamo podršku u korespodenciji sa autorima prezentacija i realizaciji događaja, dizajnu štampanih materijala (priprema, prelom i štampa sa svojim partnerima) po potrebi, prevozu predavača i ostalih važnijih gostiju specijalnim vozilima koja su na raspolaganju sve vreme dok događaj traje, kao i u ostalom što je u našoj mogućnosti u zavisnosti od Vaših zahteva.

Višegodišnje poslovanje i saradnja sa velikim brojem kongresnih centara i hotela pruža nam mogućnost i da dobijemo finansijski znatno povoljne uslove zakupa kongresnih i smeštajnih kapaciteta sa posebnim akcentom na Kragujevac i Šumadiju.