KAKO NAPISATI NAUČNI RAD ZA BIOMEDICINSKI ČASOPIS NA OSNOVU SOPSTVENOG ISTRAŽIVANJA?

Kragujevac, 15. februar 2017. godine
Edukativni centar PROMOTERA/MEDRAT-a
Daničićeva 28, Kragujevac

 Agencija za obrazovanje Promoter u saradnji sa Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®)
u Kragujevcu organizuje edukativni program pod nazivom „Kako napisati naučni rad za biomedicinski časopis na osnovu sopstvenog istraživanja?“ za studente integrisanih akdemskih, doktorskih i specijalističkih studija fakulteta zdravstvene struke, kao i za sve zainteresovane lekare, farmaceute i stomatologe.

 

Nastava će se individualno ili u grupama odvijati po dogovoru u sali Promotera/Medrat-a (Daničićeva 28, Kragujevac).

Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora fakulteta sa velikim iskustvom u publikovanju pređete sve najvažnije elemente izrade rukopisa naučnog rada sa rezultatima sopstvenog istraživanja možete se prijaviti za novi ciklus.

Program „Kako napisati naučni rad za biomedicinski časopis na osnovu sopstvenog istraživanja?“ usaglašen je sa najvažnijim principima za pripremu rukopisa navedenim u „Vankuverskim pravilima“, izdatim od strane Međunarodnog komiteta izdavača medicinskih časopisa (Uniform

Na početku programa se utvrđuje nivo znanja svakog polaznika ulaznim testom ili usmenom konverzacijom što je osnova za dalji individualni rad. Nastava će obuhvatiti detaljno i sistematsko upoznavanje sa osnovnim karakteristikama i najvažnijim vrstama naučnih radova: originalni članci uključujući i mataanalize, revijalni radovi (sistematski ili opšti pregled literature), aktuelne teme, pisma uredniku, prikazi jednog ili više slučajeva, itd., sa posebnim akcentom na sličnosti i razlike u obimu, strukturi i sadržaju rukopisa u zavisnosti od vrste rada. Na individualnom nivou, posebno će biti obrađen sadržaj i forma pojedinih poglavlja naučnog rada, uz poštovanje opštih principa u izradi rukopisa prihvatljivog za publikovanje: uvod, materijal i metode, sopstveni rezultati (prikaz u tekstu, tabelama i grafikonima), diskusija sa zaključcima i navođenje korišćene literature. Pretraga Pub Med-a i drugih relevantnih biomedicinskih baza podataka pomoću ključnih reči, tj. termina iz Medical Subject Headings (MeSH) liste Index Medicus-a, u cilju pronalaženja odgovarajućih referenci koje će biti citirane u tekstu rukopisa, predstavlja još jednu elementarnu veštinu kojom će ovaladati polaznici programa. Konačno, svaki polaznik naučiće i pisanje sažetka rukopisa shodno propozicijama časopisa gde namerava da publikuje rad u celini.

Cilj ovog edukativnog programa je da svako od polaznika na kraju kompletno završi pisanje rukopisa koji će biti prihvatljiv za publikovanje u časopisu međunarodnog ranga. Shodno potrebama, kandidati mogu očekivati pomoć i prilikom on-line prijave rada na odgovarajućoj internet stranici časopisa. Mesečno testiranje kandidata kao parametar napredovanja i sigurnosti takođe je predviđeno ovim programom. Nastava će se odvijati u grupama od po najviše 5 polaznika u prostorijama Promotera/Medrat-a koje su opremljene savremenim nastavnim sredstvima uključujući i lap top računare za svakog kandidata pojedinačno.

   

Takođe, kandidatima će biti omogućene konsultacije putem skajp-a uživo u van nastavnim terminima kao i testiranje putem elektronskih testova koji će biti dostupni pod šifrom za svakog kandidata pojedinačno na sajtu Promotera/Medrat-a, a koji će oni moći da rade i tokom radne nedelje. Na taj način, s obzirom da će rezultati biti čuvani, obrađivani i objavljivani na veb stranici Promotera/Medrat-a biće poznat i procenat uspešnosti publikovanja rada u skladu sa rangom časopisa, što će biti javno dostupno na sajtu Promotera/Medrat-a.

Nastava će se održavati tokom cele nedelje ili vikendom, po četiri školska časa (dva dana po dva časa), u periodu od 15.2.2017. godine do daljnjeg. Fond časova je 48 ili po dogovoru i uključuje sve oblasti i aktivnosti predviđene programom izrade rukopisa naučnog rada, kao i probne testove.

Cena programa je 2000 dinara po terminu (90 minuta/2x45 min.). Na uplatnicama treba da bude čitko naznačeno ime i prezime polaznika kursa (kao uplatilac) i u okviru svrhe uplate i predmet (pisanje naučnog rada) kao i obrazovni profil kandidata. Iznos uplatiti na žiro račun Agencije Promoter broj: 275-0010227906862-08, Societe Generale banka, Srbija.

Individualni rad je moguće započeti i pre odnosno nakon početka rada po grupama. Na sajtu Promotera www.promoter.edu.rs i Medrat-a www.medrat.edu.rs je potrebno popuniti prijavni formular za program nakon čega ćete biti kontaktirani od strane naših saradnika. Za mogućnost uplate na rate i dogovora oko dinamike realizacije molimo pozovite nas na navedene kontakt telefone kao i za mogućnost rada u grupama od dva, tri ili četiri polaznika.

Individualni pojedinačni rad na programu je takođe predviđen i moguć. Raspored nastave se prilagođava obavezama kandidata i nastavnika. Polaznici programa po sopstvenoj i našoj proceni određuju kvantitet individualnog rada. Nastava se odvija takođe u prostorijama Promotera/Medrat-a po modelu koji je predviđen i za rad u maloj grupi. Za pojedinosti u vezi ove mogućnosti molimo vas da nas kontaktirate. U ovom slučaju cena je 1500 din./času. U skladu sa potrebama i obavezama kandidata i nastavnika uz prethodni obostrani dogovor, moguće je i usklađivanje termina grupa na druge raspoložive termine tokom radne nedelje. Za kandidate koji nisu iz Kragujevca (okolina) moguć je organizovan prevoz našim vozilima.

 

TRAJANJE PROGRAMA:

Program će trajati 12 nedelja (tri meseca), sa ukupno 48 časova aktivne nastave ili po potrebi i proceni nastavnika odnosno kandidata .

RUKOVODILAC PROGRAMA:

Doc. dr Srđan Stefanović

MESTO ODRŽAVANJA:

Edukativni centar agencije Promoter-a/ MEDRAT-a,
ul. Daničićeva 28,  lok 1,  Kragujevac

PROFIL POLAZNIKA:

Studenti integrisanih akademskih, doktorskih i specijalističkih studija fakulteta zdravstvene struke, kao i svi zainteresovani lekari, farmaceuti i stomatolozi.

VREME ODRŽAVANJA PROGRAMA:

Po dogovoru dva puta nedeljno.

BROJ POLAZNIKA:

Mala grupa ili individualno.

PREDMET:

Izrada rukopisa prihvatljivog za publikovanje u naučnom biomedicinskom časopisu

CENA PROGRAMA:

2000 dinara po terminu (90 minuta/2x45 min.)

METODA RADA:

Interaktivna nastava sa malom grupom (do 5 maksimalno) ili individualno.

PARAMETRI PROGRAMA:

Mesečno testiranje pomoću  Sistem Turning Technologies® za  brzo testiranje znanja i interaktivno učenje, lap-top računar, skajp konsultacije, on-lajn testiranje na sajtu Promotera/Medrat-a pod šifrom.

IZVRŠNI ORGANIZATORI:

AGENCIJA za obrazovanje PROMOTER
Adresa: Svetozara Markovića 32, 34000 Kragujevac, Srbija
Kontakt telefoni: 034/205-022, 205-770, 064/173-79-89
E-mail:
office@promoter.edu.rs
Internet sajt:
http://www.promoter.edu.rs

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije ( MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, 34000 Kragujevac, Srbija
Kontakt telefoni:
034/368-007, 064/384-88-99
Faks:
034/368-007
E-mail:medrat@verat.net
Internet sajt: http://www.medrat.edu.rs

 

INFORMACIJE KOJE MOŽETE PREUZETI U VEZI ODRŽAVANJA PROGRAMA "KAKO NAPISATI RAD ZA BIOMEDICINSKI ČASOPIS NA OSNOVU SOPSTVENOG ISTRAŽIVANJA?":

Poziv za učešće

   
 

ON-LINE PRIJAVA (prijavu popuniti latiničnom tastaturom bez srpskih simbola - primer: Srecko Sreckovic):

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player