PROGRAM STATISTIKA
U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA

Kragujevac, 2015/2016. godine
Edukativni centar PROMOTERA/MEDRAT-a
Daničićeva 28, Kragujevac

 

Agencija za obrazovanje "PROMOTER" u saradnji sa Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u Kragujevcu organizuje program STATISTIKA U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA za studente doktorskih studija. Nastava će se individualno ili u grupama odvijati po dogovoru u sali Promotera/Medrat-a (Daničićeva 28, Kragujevac).Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora fakulteta sa velikim iskustvom  pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus. Program Statistika u biomedicinskim istraživanjima je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter i Medrat prati - podržava i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa. Na početku programa se utvrđuje nivo znanja svakog polaznika ulaznim testom što je osnova za dalji individualni rad.

Sažeto i jezgrovito predstavljanje teorije (SUMIRANJE I PREDSTAVLJANJE PODATAKA, VEROVATNOĆA, NORMALNA RASPODELA, PROCENA, TESTOVI ZNAČAJNOSTI I UPOREĐIVANJE SREDINE MALIH UZORAKA, REGRESIJA I KORELACIJA, METODE BAZIRANE NA RANGU, ANALIZA UNAKRSNOG TABELIRANJA, KLINIČKA MERENJA, STATISTIKE MORTALITETA I STRUKTURA POPULACIJE) koja čini osnovu određene nastavne celine kao i sistematska obrada i analiza već prikupljenih podataka ukoliko ih kandidati poseduju u programu SPSS za statistiku.

MESEČNO TESTIRANJE KANDIDATA kao parametar napredovanja i sigurnosti je takođe predviđeno ovim programom. Nastava će se odvijati u grupama od po najviše 5 POLAZNIKA u prostorijama Promotera/Medrat-a koje su opremljene savremenim nastavnim sredstvima uključujući i lap top računare za svakog kandidata pojedinačno.

   

Takođe, kandidatima će biti omogućene KONSULTACIJE putem skajp-a uživo u van nastavnim terminima kao i testiranje putem ELEKTRONSKIH TESTOVA koji će biti dostupni pod šifrom za svakog kandidata pojedinačno na sajtu Promotera/Medrat-a, a koji će oni moći da rade i tokom radne nedelje.

Na taj način, s obziromda će rezultati biti čuvani,obrađivani i objavljivani na veb stranici Promotera/Medrat-a roditelji će imati stalni uvid u napredak svakog kandidata. Prostorije za rad su pokrivene kamerama pa postoji mogućnost praćenja rada za kandidate ili roditelje. Procenat uspešnosti upisa će biti javno dostupan na sajtu Promotera/Medrat-a nakon polaganja prijemnog ispita.

Nastava će se održavati PETKOM, SUBOTOM I NEDELJOM, po tri školska časa po predmetu, u periodu od 11.12.2015. godine do kraja juna 2016. godine. Fond časova je PO DOGOVORU i uključuje sve oblasti predviđene programom prijemnog ispita izabranog fakulteta, kao i probne testove.

Cena programa je 1,000 din/času. Na uplatnicama treba da bude čitko naznačeno ime i prezime polaznika kursa (kao uplatilac) i u okviru svrhe uplate i predmet (statistika) kao i fakultet sa kojeg kandidat dolazi. Iznos uplatiti na žiro račun Agencije Promoter broj: 275–0010225139049–53, Societe Generale banka, Srbija.

Individualni rad je moguće započeti i pre odnosno nakon početka rada po grupama. Na ovoj internet stranici je potrebno popuniti prijavni formular za program, nakon čega ćete biti kontaktirani od strane naših saradnika. Za mogućnost uplate na rate i dogovora oko dinamike realizacije molimo  pozovite nas na navedene kontakt telefone kao i za mogućnost rada u grupama od dva, tri ili četiri polaznika.

Individualni pojedinačni rad na programu je takođe predviđen i moguć. Raspored nastave se prilagođava obavezama kandidata i nastavnika. Polaznici programa po sopstvenoj i našoj proceni određuju kvantitet individualnog rada. Nastava se odvija takođe u prostorijama Promotera/ Medrat-a po modelu koji je predviđen i za rad u maloj grupi. Za pojedinosti u vezi ove mogućnosti molimo vas da nas kontaktirate. U ovom slučaju cena je 1500 din./času. U skladu sa potrebama i obavezama kandidata i nastavnika uz prethodni obostrani dogovor, moguće je i usklađivanje termina grupa na druge raspoložive termine tokom radne nedelje.

TRAJANJE PROGRAMA:

Program će trajati po potrebi i proceni nastavnika i kandidata.

EDUKATORI NA PROGRAMU:

Iskusni Univerzitetski nastavnici

MESTO ODRŽAVANJA:

Edukativni centar agencije Promoter-a/ MEDRAT-a,
ul. Daničićeva 28,  lok 1,  Kragujevac

PROFIL POLAZNIKA:

Studenti  doktorskih studija.

VREME ODRŽAVANJA PROGRAMA:

Po dogovoru.

BROJ POLAZNIKA:

Mala grupa ili individualno.

CENA PROGRAMA:

1.000 dinara po času.

METODA RADA:

Interaktivna nastava sa malom grupom (do 5 maksimalno) ili individualno.

PARAMETRI PROGRAMA:

Mesečno testiranje pomoću  Sistem Turning Technologies® za  brzo testiranje znanja i interaktivno učenje, lap-top računar, skajp konsultacije, on-lajn testiranje na sajtu Promotera/Medrat-a pod šifrom.

IZVRŠNI ORGANIZATORI:

AGENCIJA za obrazovanje PROMOTER
Adresa: Svetozara Markovića 32, 34000 Kragujevac, Srbija
Kontakt telefoni: 034/205-022, 205-770, 064/173-79-89
E-mail:
office@promoter.edu.rs
Internet sajt:
http://www.promoter.edu.rs

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije ( MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, 34000 Kragujevac, Srbija
Kontakt telefoni:
034/368-007, 064/384-88-99
Faks:
034/368-007
E-mail:medrat@verat.net
Internet sajt: http://www.medrat.edu.rs

 

INFORMACIJE KOJE MOŽETE PREUZETI U VEZI ODRŽAVANJA PROGRAMA STATISTIKA U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA:

Poziv za učešće

   
 

ON-LINE PRIJAVA (prijavu popuniti latiničnom tastaturom bez srpskih simbola - primer: Srecko Sreckovic):

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player