PROGRAM PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE
MATURSKIH I KVALIFIKACIONIH ISPITA
ZA UPIS U PRVU GODINU STUDENATA
NA BIOMEDICINSKE FAKULTETE
U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

Kragujevac, oktobar 2019. - jun 2020. godine
Edukativni centar PROMOTERA/MEDRAT-a
Daničićeva 28, Kragujevac


 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter edukacija u Kragujevcu organizuje poslednjih pet godina (2014 – 2019. god) pripremnu nastavu za polaganje prijemnih i maturskih ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente medicine, farmacije, stomatologije i biohemije. Nastava će se u grupama odvijati tokom cele nedelje po dogovoru časova u sali Promotera/Medrat-a (Daničićeva 28, Kragujevac). Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora srednjih škola i fakulteta sa velikim iskustvom pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus pripremne nastave za upis na ove fakultete u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i polaganje mature. Program pripreme prijemnih i maturskih ispita je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter edukacija i društvo Medrat prati - podržava i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa.Na početku programa se utvrđuje nivo znanja svakog polaznika ulaznim testom što je osnova za dalji individualni rad. Sažeto i jezgrovito predstavljanje teorije koja čini osnovu određene nastavne celine kao i sistematska obrada i analiza zadataka i testova na prethodnim prijemnim ispitima daju garanciju da će prijemni i/ili maturski ispit biti položeni sa velikom verovatnoćom.

   

MESEČNO TESTIRANJE KANDIDATA kao parametar napredovanja i sigurnosti je takođe predviđeno ovim programom. Nastava će se odvijati u grupama od po najviše 5 POLAZNIKA u prostorijama Promotera/Medrat-a koje su opremljene savremenim nastavnim sredstvima uključujući i lap top računare za svakog kandidata pojedinačno.

   

Takođe, kandidatima će biti omogućene KONSULTACIJE putem skajp-a uživo u van nastavnim terminima kao i testiranje putem ELEKTRONSKIH TESTOVA koji će biti dostupni pod šifrom za svakog kandidata pojedinačno na sajtu Promotera/Medrat-a, a koji će oni moći da rade i tokom radne nedelje.

Na taj način, s obzirom da će rezultati biti čuvani,obrađivani i objavljivani na veb stranici Promotera/Medrat-a roditelji će imati stalni uvid u napredak svakog kandidata. Prostorije za rad su pokrivene kamerama pa postoji mogućnost praćenja rada za kandidate ili roditelje.Procenat uspešnosti upisa za 2018/2019 godinu je bio 92% za kandidate koji su bili na programu (ukupno 25 kandidata – 23 upisalo željeni fakultet) i najuspešniji je do sada.

Nastava će se održavati tokom cele nedelje, po tri školska časa po predmetu sa dva termina nedeljno, u periodu od 16.10.2019. godine do kraja juna 2020. godine. Fond časova je 90 po predmetu i uključuje sve oblasti predviđene programom prijemnog ispita izabranog fakulteta, kao i probne testove sa prethodnih prijemnih ispita.

Cena kursa po predmetu je 45,000 din (500 din./času – 90 časova). Polaznici pripremne nastave mogu da se odluče i za pohađanje samo jednog od kurseva. U slučaju pohađanja oba kursa (popust 20%) i potpune pokrivenosti gradiva za prijemni ispit (9 meseci * 8000 din = 72 000 dinara) uplatu vršiti mesečno. Na uplatnicama treba da bude čitko naznačeno ime i prezime polaznika kursa (kao uplatilac) i u okviru svrhe uplate predmet (hemija, biologija ili matematika) kao i fakultet za koji kandidat sprema prijemni. Iznos uplatiti na žiro račun agencije Promoter edukacija  broj: 275-0010227906862-08 Societe Generale banka, Srbija.

Prijava kandidata je do početka programa, ukoliko ostane slobodnih mesta, s obzirom da je broj ograničen na četiri grupe. Individualni rad je moguće započeti i pre odnosno nakon početka rada po grupama. Na sajtu Promotera www.promoter.edu.rs i Medrat-a www.medrat.edu.rs je potrebno popuniti prijavni formular za program nakon čega ćete biti kontaktirani od strane naših saradnika. Za mogućnost rada u manjim grupama slobodno nas kontaktirajte.

Individualni pojedinačni rad na programu je takođe predviđen i moguć. Raspored nastave se prilagođava obavezama kandidata i nastavnika. Polaznici programa po sopstvenoj i našoj proceni određuju kvantitet individualnog rada. Nastava se odvija takođe u prostorijama Promotera/ Medrat-a po modelu koji je predviđen i za rad u maloj grupi. Za pojedinosti u vezi ove mogućnosti molimo vas da nas kontaktirate. U ovom slučaju cena je 800 din./času. U skladu sa potrebama i obavezama kandidata i nastavnika uz prethodni obostrani dogovor, moguće je i usklađivanje termina grupa na druge raspoložive termine tokom radne nedelje. Za kandidate koji nisu iz Kragujevca (okolina) moguć je organizovan dovoz/odvoz našim vozilima. Nakon završetka časova u edukativnom centru obezbeđen je transfer do boravišta kandidata. Opciono postoji mogućnost rada putem putem skajp-a uživo za kandidate koji nisu iz KG-a.

TRAJANJE PROGRAMA:

Kursevi će trajati 35 dana sa ukupno 90 časova nastave.

RUKOVODILAC  I EDUKATOR PROGRAMA:

nastavnik Bojan Blidarević - hemija

EDUKATORI NA PROGRAMU:

nastavnik Slavica Marković - matematika
nastavnik Dragan Cvetanović - biologija

MESTO ODRŽAVANJA:

Edukativni centar agencije Promoter-a/ MEDRAT-a,
ul. Daničićeva 28,  lok 1,  Kragujevac

PROFIL POLAZNIKA:

Đaci završnih godina srednjih škola.

VREME ODRŽAVANJA KURSA:

Tokom cele nedelje, po tri školska časa, dva termina 3 časa nedeljno po predmetu, u periodu od 16.10.2019. godine do kraja juna 2020. godine do prijemnih ispita.

BROJ POLAZNIKA:

4 grupe (do 5 u grupi). Nastava prati školski kalendar. Zbirke test pitanja obezbeđene.

PREDMETI I FAKULTETI:

Hemija, matematika i biologija (medicina, farmacija, stomatologija i biohemija)

CENA PROGRAMA:

45.000 dinara po predmetu ukupno ili 5000 dinara do prijemnog ispita (9 mesečnih  uplata)

METODA RADA:

Interaktivna nastava sa malom grupom (do 5 maksimalno) ili individualni rad kontinuirano tokom cele školske godine .

PARAMETRI PROGRAMA:

Mesečno testiranje pomoću  Sistem Turning Technologies® za  brzo testiranje znanja i interaktivno učenje, lap-top računar, skajp konsultacije, on-lajn testiranje na sajtu Promotera/Medrat-a pod šifrom, video nadzor,  procenat uspešnosti upisa i mogućnost kombi prevoza za grupe iz okoline

IZVRŠNI ORGANIZATORI:

AGENCIJA za obrazovanje PROMOTER
Adresa: Svetozara Markovića 32, 34000 Kragujevac, Srbija
Kontakt telefoni: 034/205-022, 205-770, 064/173-79-89
E-mail:
office@promoter.edu.rs
Internet sajt:
http://www.promoter.edu.rs

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije ( MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, 34000 Kragujevac, Srbija
Kontakt telefoni:
034/368-007, 064/384-88-99
Faks:
034/368-007
E-mail:medrat@verat.net
Internet sajt: http://www.medrat.edu.rs

 

INFORMACIJE KOJE MOŽETE PREUZETI U VEZI ODRŽAVANJA PRIPREMNE NASTAVE:

Poziv za učešće

Plakat/poster

   

Pravilno popunjena uplatnica kotizacije

   
 

ON-LINE PRIJAVA (prijavu popuniti latiničnom tastaturom bez srpskih simbola - primer: Srecko Sreckovic):

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player