PROGRAM PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE
MATURSKIH I KVALIFIKACIONIH ISPITA
ZA UPIS U PRVU GODINU STUDENATA
NA BIOMEDICINSKE FAKULTETE I PMF
U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

Kragujevac, oktobar 2018. - jun 2019. godine
Edukativni centar PROMOTERA/MEDRAT-a
Daničićeva 28, Kragujevac


 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter edukacija u Kragujevcu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnih i maturskih ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente medicine, farmacije, stomatologije, biohemije i PMF-a. Nastava će se u grupama odvijati tokom cele nedelje po dogovoru časova u sali Promotera/Medrat-a (Daničićeva 28, Kragujevac). Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora srednjih škola sa velikim iskustvom pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus pripremne nastave za upis na ove fakultete u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i polaganje mature. Program pripreme prijemnih i maturskih ispita je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter edukacija i društvo Medrat prati - podržava i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa.Na početku programa se utvrđuje nivo znanja svakog polaznika ulaznim testom što je osnova za dalji individualni rad. Sažeto i jezgrovito predstavljanje teorije koja čini osnovu određene nastavne celine kao i sistematska obrada i analiza zadataka i testova na prethodnim prijemnim ispitima daju garanciju da će prijemni i/ili maturski ispit biti položeni sa velikom verovatnoćom.

   

MESEČNO TESTIRANJE KANDIDATA kao parametar napredovanja i sigurnosti je takođe predviđeno ovim programom. Nastava će se odvijati u grupama od po najviše 5 POLAZNIKA u prostorijama Promotera/Medrat-a koje su opremljene savremenim nastavnim sredstvima uključujući i lap top računare za svakog kandidata pojedinačno.

   

Takođe, kandidatima će biti omogućene KONSULTACIJE putem skajp-a uživo u van nastavnim terminima kao i testiranje putem ELEKTRONSKIH TESTOVA koji će biti dostupni pod šifrom za svakog kandidata pojedinačno na sajtu Promotera/Medrat-a, a koji će oni moći da rade i tokom radne nedelje.

Na taj način, s obzirom da će rezultati biti čuvani,obrađivani i objavljivani na veb stranici Promotera/Medrat-a roditelji će imati stalni uvid u napredak svakog kandidata. Prostorije za rad su pokrivene kamerama pa postoji mogućnost praćenja rada za kandidate ili roditelje. Procenat uspešnosti upisa za 2017/2018 godinu je bio 81% za kandidate koji su spremali 1 predmet (21 kandidat) dok je za one koji su pohađali oba kursa bio 100% (5 kandidata).

Nastava će se održavati tokom cele nedelje, po tri školska časa po predmetu sa dva termina nedeljno, u periodu od 15.10.2018. godine do kraja juna 2019. godine. Fond časova je 80 po predmetu i uključuje sve oblasti predviđene programom prijemnog ispita izabranog fakulteta, kao i probne testove sa prethodnih prijemnih ispita.

Cena kursa po predmetu je 42,000 din (525 din./času – 80 časova). Polaznici pripremne nastave mogu da se odluče i za pohađanje samo jednog od kurseva. U slučaju pohađanja oba kursa (popust 10%) uplatu treba izvršiti na posebnim uplatnicama. Na uplatnicama treba da bude čitko naznačeno ime i prezime polaznika kursa (kao uplatilac) i u okviru svrhe uplate predmet (hemija, biologija ili matematika) kao i fakultet za koji kandidat sprema prijemni. Iznos uplatiti na žiro račun agencije Promoter edukacija broj: 275-0010227906862-08 Societe Generale banka, Srbija.

Prijava kandidata je do početka programa, ukoliko ostane slobodnih mesta, s obzirom da je broj ograničen na četiri grupe. Individualni rad je moguće započeti i pre odnosno nakon početka rada po grupama. Na sajtu Promotera www.promoter.edu.rs i Medrat-a www.medrat.edu.rs je potrebno popuniti prijavni formular za program nakon čega ćete biti kontaktirani od strane naših saradnika. Za mogućnost rada u manjim grupama slobodno nas kontaktirajte.

Individualni pojedinačni rad na programu je takođe predviđen i moguć. Raspored nastave se prilagođava obavezama kandidata i nastavnika. Polaznici programa po sopstvenoj i našoj proceni određuju kvantitet individualnog rada. Nastava se odvija takođe u prostorijama Promotera/ Medrat-a po modelu koji je predviđen i za rad u maloj grupi. Za pojedinosti u vezi ove mogućnosti molimo vas da nas kontaktirate. U ovom slučaju cena je 800 din./času. U skladu sa potrebama i obavezama kandidata i nastavnika uz prethodni obostrani dogovor, moguće je i usklađivanje termina grupa na druge raspoložive termine tokom radne nedelje. Za kandidate koji nisu iz Kragujevca (okolina) moguć je organizovan dovoz/odvoz našim vozilima. Nakon završetka časova u edukativnom centru obezbeđen je transfer do boravišta kandidata. Opciono postoji mogućnost rada putem putem skajp-a uživo za kandidate koji nisu iz KG-a.

Agencija za obrazovanje Promoter edukacija u saradnji sa Medrat-om ostavlja mogućnost da određeni broj kandidata pohađa pripremnu nastavu besplatno, pod uslovom da je njihovo materijalno stanje teško, a da su pokazali primeren uspeh u dosadašnjem školovanju.

TRAJANJE PROGRAMA:

Kursevi će trajati 35 dana sa ukupno 80 časova nastave.

RUKOVODILAC  I EDUKATOR PROGRAMA:

nastavnik Bojan Blidarević - hemija

EDUKATORI NA PROGRAMU:

nastavnik Slavica Marković - matematika
nastavnik Dragan Cvetanović - biologija

MESTO ODRŽAVANJA:

Edukativni centar agencije Promoter-a/ MEDRAT-a,
ul. Daničićeva 28,  lok 1,  Kragujevac

PROFIL POLAZNIKA:

Đaci završnih godina srednjih škola.

VREME ODRŽAVANJA KURSA:

Tokom cele nedelje, po tri školska časa, dva termina nedeljno po predmetu, u periodu od 15.10.2018. godine do kraja juna 2019. godine ili po dogovoru.

BROJ POLAZNIKA:

4 grupe (do 5 u grupi). Nastava prati školski kalendar. Zbirke test pitanja obezbeđene.

PREDMETI I FAKULTETI:

Hemija, matematika i biologija (medicina, farmacija, stomatologija, biohemija i PMF)

CENA PROGRAMA:

42.000 dinara po predmetu ukupno ili 7000 dinara mesečno do prijemnog ispita (6 uplata) (525 dinara po času)

METODA RADA:

Interaktivna nastava sa malom grupom (do 5 maksimalno) ili individualni rad kontinuirano tokom cele školske godine .

PARAMETRI PROGRAMA:

Mesečno testiranje pomoću  Sistem Turning Technologies® za  brzo testiranje znanja i interaktivno učenje, lap-top računar, skajp konsultacije, on-lajn testiranje na sajtu Promotera/Medrat-a pod šifrom, video nadzor,  procenat uspešnosti upisa i mogućnost kombi prevoza za grupe iz okoline

IZVRŠNI ORGANIZATORI:

AGENCIJA za obrazovanje PROMOTER
Adresa: Svetozara Markovića 32, 34000 Kragujevac, Srbija
Kontakt telefoni: 034/205-022, 205-770, 064/173-79-89
E-mail:
office@promoter.edu.rs
Internet sajt:
http://www.promoter.edu.rs

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije ( MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, 34000 Kragujevac, Srbija
Kontakt telefoni:
034/368-007, 064/384-88-99
Faks:
034/368-007
E-mail:medrat@verat.net
Internet sajt: http://www.medrat.edu.rs

 

INFORMACIJE KOJE MOŽETE PREUZETI U VEZI ODRŽAVANJA PRIPREMNE NASTAVE:

Poziv za učešće

Plakat/poster

   

Pravilno popunjena uplatnica kotizacije

   
 

ON-LINE PRIJAVA (prijavu popuniti latiničnom tastaturom bez srpskih simbola - primer: Srecko Sreckovic):

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player