Jednonedeljni trening/One week-long training

ZA IZRADU FARMAKOEKONOMSKE APLIKACIJE/
FOR MAKING PHARMACOECONOMIC APPLICATION

Zlatibor, 3-10. mart 2018. godine/Zlatibor, 3-10 March 2018
Hotel "Palisad", Zlatibor, Srbija/Palisad Hotel, Zlatibor, Serbia

 

Agencija za obrazovanje "Promoter" u saradnji sa Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) organizuje: JEDNONEDELJNI TRENING ZA IZRADU FARMAKOEKONOMSKE APLIKACIJE za grupu od 10 polaznika, u hotelu"Palisad****", Zlatibor, Srbija, od 3. do 10. marta 2018. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu će biti prof. dr Slobodan Janković (ResearchGate CV), primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti izrade farmakoekonomskih analiza, istraživanja i farmakoekonomskih aplikacija.

   

Trening će i ovog puta biti namenjen, kako polaznicima koji se prvi put sreću sa izradama farmakoekonomskih aplikacija, tako i naprednim polaznicima, koji su prethodno već pohađali osnovni trening u organizaciji Medrat-a. Nastava je stepenovana po složenosti i odvijaće se delom zajedno za oba profila polaznika, a delom paralelno u dve prostorije. Posle prva dva dana nastave koji je posvećen principima izrade aplikacije, instruktor će raditi sa svakim od polaznika individualno na izradi farmakoekonomske aplikacije za lek za koji polaznik želi da analizira, sve do kompletiranja dokumenta.

Polaznici su u obavezi da sa sobom na kurs ponesu LAP-TOP RAČUNAR sa mogućnošću uspostavljanjaBEŽIČNE INTERNET VEZE, koju će obezbediti organizator. Preduslov za pohađanje treninga je poznavanje osnova rada sa računarskim programima MICROSOFT EXCEL i MICROSOFT WORD, verzija 2007 ili 2010. Zvanični jezik na treningu je SRPSKI, a za polaznike koji ne govore srpski jezik, biće obezbeđene posebne instrukcije na ENGLESKOM JEZIKU. S obzirom na veliko interesovanje za ovaj trening, u navedenom terminu nastava će biti organizovana za 10 KANDIDATA koji se prvi registruju.

----------------------------------------------------------------------------------

Promoter Edukacija Agency in Cooperation with Serbian Society for Rational Therapy in Medicine (MEDRAT®) is organising ONE WEEK-LONG TRAINING FOR MAKING PHARMACOECONOMIC APPLICATION for a group of 10 participants, in the Palisad hotel****, Zlatibor, from 3 to 10 March 2018. Lecturer and instructor in this training will be prof. Dr Slobodan Jankovic (ResearchGate CV), Head Physician, a specialist in surgery and clinical pharmacologist, with years of professional experience in the field of development of pharmacoeconomic analysis, research and pharmacoeconomic applications.

Training will again be made to meet the demands of the beginner participants, who work with the development of pharmacoeconomic applications for the first time, and advanced learners, who have previously attended the basic training in the Medrat's organization. The classes are divided by complexity level and will be conducted partly together for both beginners and advanced participants, and partly in parallel in two rooms. After the first two days dedicated to the principles of making the application, the instructor will work with each participant individually on the development of pharmacoeconomic applications for the drug for which the participant wishes to analyze, until the completion of the document.

Participants are obliged to bring lap-top computer with the possibility of establishing a wireless internet connection, which will be provided by the organizer. Basic knowledge of Microsoft Excel and Microsoft Word, version 2007 or 2010 computer programs is must for attending the training. Official language of training is Serbian, and for participants who do not speak Serbian language, special instructions will be provided in English. Due to the great interest for this training, in the above mentioned period classes will be organized for 10 candidates who register first.


 
   

TRAJANJE PROGRAMA/
DURATION OF PROGRAM:

Trening traje 6 dana, sa ukupno 42 sati nastave / Training lasts for 6 days, with 42 hours of instructions.

PREDAVAČ/ LECTURER:

prof. dr Slobodan Janković – rukovodilac programa / prof. Dr Slobodan Jankovic – Program Manager

MESTO ODRŽAVANJA/ PLACE:

Hotel "Palisad****", Zlatibor, Srbija / Palisad Hotel****, Zlatibor, Serbia

PROFIL POLAZNIKA/ PARTICIPANT'S PROFILE:

Lekari i farmaceuti koji su zaposleni u farmaceutskoj industriji kao i ostale zainteresovane kolege za oblast farmakoekonomija / Doctors and pharmacists who are employed in the pharmaceutical industry and others colleagues.

 

INFORMACIJE KOJE MOŽETE PREUZETI U VEZI ODRŽAVANJA TRENINGA:

Poziv za učešće

Call for participation

Program Treninga

Training program