Čime se bavimo?

Agencija ima više vidova delatnosti koje sprovodi kroz:

  1. Organizaciju neformalnih obrazovnih programa kao što su kursevi učenja, škole jezika, praktičnih veština, organizovanje pripremne nastave za upis na fakultete i polaganje popravnih i ostalih ispita, kao i slične aktivnosti.

  2. Organizaciju on-line provere znanja i obrazovnih foruma.

  3. Organizaciju okruglih stolova, jednodnevnih i višednevnih edukativnih skupova i treninga za manji broj učesnika (do 35) u edukativnom centru u Kragujevcu ili po potrebi i na drugim lokacijama.

  4. Organizaciju interaktivnih kongresa, simpozijuma, seminara, stručnih sastanaka kurseva, kvizova znanja  i ostalih edukativnih skupova sa upotrebom elektronskog sistema za registraciju i prisustva ucesnika, sistema za glasanje auditorijuma na pitanja koja postavlja predavač kao i izradu ocene kvaliteta skupa kompletno i svih predavača na skupu.

  5. Organizaciju edukativnih obilazaka kulturnih i istorijskih znamenitosti Kragujevca i Šumadije kao i podršku za vreme edukativnih skupova.